سوابق کاری

طرح احداث ده هزار واحد مسکوني در بغداد
کارفرما: شرکت دار الاحلام
تاريخ اعطاء قرارداد: آبان 1391
طراحی پایه و تفصیلی احداث مخزن اتان
کارفرما: شرکت فراورش پتروشیمی بندر امام
تاريخ اعطاء قرارداد: مرداد ماه 1392
خدمات طراحي تفصيلي و مهندسي تغيير کاربري مخازن تولوئن شرکت پتروشيمي
کارفرما: شركت شاخص
تاريخ اعطاء قرارداد: شركت شاخص
خدمات طراحي تفصيلي، خدمات مهندسي خريد كالا براي ايستگاه پيش تراكم NGL 900
کارفرما: شركت پيدكو(PIDECO)
تاريخ اعطاء قرارداد: فروردين ماه 1390
طراحي پايه، تفصيلي، مهندسي خريد، خريد و تامين تجهيزات و انجام كليه عمليات ساختماني (EPC) در ارتباط
کارفرما: شركت پترو صنعت صبا
تاريخ اعطاء قرارداد: اسفند ماه 1389
انجام طراحي پايه و تفصيلي شبكه فلر و جمع آوري گازهاي آزمايشگاهي پژوهشگاه صنعت نفت
کارفرما: مهندسين مشاور ماد کيميا فرايند
تاريخ اعطاء قرارداد: بهمن ماه 1389
طراحي تاسيسات زيربنايي شهرک زيتون بغداد
کارفرما: شركت سازه هاي تک ايستا جنوب
تاريخ اعطاء قرارداد: آذر ماه 1391
طراحي هتل باشگاه برف مجموعه آبعلي متعلق به شرکت ملي نفت ايران به ظرفيت 110 سوئيت
کارفرما: شركت پاياب طرح
تاريخ اعطاء قرارداد: فروردين ماه 1391
مطالعات امکان سنجی پتروشیمی ممسنی
کارفرما: پتروشیمی ممسنی
تاريخ اعطاء قرارداد: آذر ماه 1392
انجام DTS و مطالعات امکان سنجي فني و اقتصادي افزايش ظرفيت واحدهاي PVC &VCM پتروشيمي آبادان
کارفرما: شركت پتروشيمي آبادان
تاريخ اعطاء قرارداد: آبان ماه1391
مطالعات امکان سنجي فني اقتصادي احداث نيروگاه زباله سوز اردبيل
کارفرما: شركت آرتاويل نيرو بازيافت
تاريخ اعطاء قرارداد: شهريور ماه1391
مطالعات امکان سنجي فني اقتصادي طرح احداث پالايشگاه نفت خام به ظرفيت 15،000 بشکه در روز
کارفرما: شركت پترو پل
تاريخ اعطاء قرارداد: دي ماه 1390
مطالعات امکان سنجي فني اقتصادي طرح توليد يکپارچه متانول و آمونياک از گاز طبيعي
کارفرما: شركت ارگ شيمي پارسا
تاريخ اعطاء قرارداد: بهمن ماه 1389
مطالعات امکان سنجي فني اقتصادي طرح توليد بنزين الکلي از ميعانات گازي
کارفرما: شركت پترو صنعت صبا
تاريخ اعطاء قرارداد: بهمن ماه 1389
مطالعات امکان سنجي فني اقتصادي طرح توليد پروپيلن از پروپان (PDH)
کارفرما: شركت مهرپتروکيميا
تاريخ اعطاء قرارداد: بهمن ماه 1389
مطالعات امکان سنجي فني اقتصادي طرح احداث کارخانه توليد کمپرسور در کيش
کارفرما: شرکت پي سپار پرديس
تاريخ اعطاء قرارداد: فروردين ماه 1390
استقرار و راه اندازی سامانه داشبورد مدیریت
کارفرما: شرکتهای پتروشیمی بندر امام، پارس، خوزستان، فجر، مبین، اروند، بوعلی، آبادان، هلدینگ خلیج فارس، تندگویان و پازارگاد
تاريخ اعطاء قرارداد: از تیر ماه 1392 تاکنون
مطالعات امکانسنجي فني اقتصادي طرح توليد يکپارچه متانول و آمونياک از گاز طبيعي
کارفرما: شرکت توسعه صنعت لاوان
تاريخ اعطاء قرارداد: مهر ماه 1393
مطالعات امکانسنجي فني اقتصادي طرح احداث واحد پالایشگاهی نفت خام فوق سنگین در بندرعباس به ظرفیت 2000 تن در روز
کارفرما: شركت آساک انرژی زینو
تاريخ اعطاء قرارداد: دی ماه 1393
انجام مطالعات امکانسنجي فنی و اقتصادی طرح تولید سودا اش
کارفرما: شركت پتروشیمی فارابی
تاريخ اعطاء قرارداد: اردیبهشت ماه 1394
تهیه نقشه های برابر ساخت (As Built) واحد LPG پتروشیمی بندرامام
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
تهیه اسناد و برگزار ی مناقصه طرح GTPP | شرکت نفت نیک قشم
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
ارائه خدمات مهندسی پایه، تفصیلی و خدمات فنی به شرکت پلیمر آریاساسول | شرکت آریاساسول
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
انجام خدمات مهندسی پایه طراحی یک دستگاه متمرکز تخلیه و بارگیری و تهیه اسناد مناقصه | شرکت پتروشیمی فارابی
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
انجام مطالعات امکانسنجی واحدهای متانول، اتیلن، و کلر بمنظور تولید پلی وینیل کلراید | سازمان عمران کرمان
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
انجام مطالعات امکانسنجی تولید سودا اش | شرکت پتروشیمی فارابی
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
مدیریت طرح احداث مخازن ذخیره و ایستگاه تخلیه و بارگیری قیر و فراورده های نفتی اسکله شهید رجایی | شرکت بیناس انرژی
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
مدیریت طرح احداث ده هزار واحد مسکوني در بغداد | شرکت دارالاحلام
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
بازسازی و آماده سازی مخزن 5000 بشکه ای ذخیره نفت شماره 4 واقع در منطقه بهرگان | شرکت نفت فلات قاره ایران
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
طراحی مخازن ذخیره . ایستگاه بارگیری و تخلیه قیر و فراورده های نفتی بندر عباس | شرکت بیناس انرژی
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
تهیه P.D.P و مهندسی پایه بسط یافته طرح پنتان عسلویه | شرکت پترو صنعت نفتالیان پارس
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
طراحی واحدهای فرایندی و یوتیلیتی تولید قیر | شرکت بیناس انرژی
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
مطالعات بهبود سیستم سرماساز سردخانه قدیم زیر صفر واحد LD | شرکت پتروشیمی بسپاران
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
مطالعه و امکانسنجی تامین فشار مثبت اتاقهای کنترل | شرکت پتروشیمی بسپاران
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
اجرای عملیات طراحی،خرید، نصب فیلتراسیون برروی خط ورودی اسیدسولفوریک واحد CA | پتروشیمی کیمیا بندر امام
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
انجام مطالعات و امکانسنجی فنی اقتصادی جهت تولید سود پرک با ظرفیت 200هزار تن در سال و بررسی جهت ظرفیت بهینه در پتروشمی اروند | شرکت پتروشیمی اروند
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
انجام مطالعات امکانسنجی فنی اقتصادی طرح احداث واحد پالایشگاهی نفت خام فوق سنگین در بندرعباس به ظرفیت 2000 تن در روز | شرکت آساک انرژی زینو
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
طراحی پایه و تفصیلی احداث مخزن اتان | شرکت فراورش پتروشیمی بندر امام
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
خدمات طراحي تفصيلي تغيير کاربري مخازن تولوئن شرکت پتروشيمي فراورش | شركت شاخص
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
خدمات طراحي تفصيلي، خدمات مهندسي خريد كالابراي ايستگاه پيش تراكم NGL 900 | شرکت پیدکو
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
طراحی/خرید/ اجرای پروژه احداث واحد بنزين پايه الكلي با ظرفيت 8000 تن در روز | شرکت پتروصنعت صبا
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
انجام طراحي پايه و تفصيلي شبكه فلر و جمع آوري گازهاي آزمايشگاهي | مهندسین مشاور مادکیمیا فرایند
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
طراحي تاسيسات زيربنايي شهرک زيتون بغداد | شركت سازه هاي تک ايستا جنوب
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
طراحي هتل باشگاه برف مجموعه آبعلي متعلق به شرکت ملي نفت ايران به ظرفيت 110 سوئيت | شركت پاياب طرح
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
مطالعات امکانسنجي طرح احداث واحد پلی اتیلن سنگین به ظرفیت 300 هزار تن در سال در ممسنی | پتروشیمی ممسنی
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
مطالعات امکانسنجي فني اقتصادي طرح توليد يکپارچه متانول و آمونياک از گاز طبيعي | شرکت توسعه صنعت لاوان
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
انجام DTS و مطالعات امکانسنجي فني و اقتصادي افزايش ظرفيت واحدهاي PVC &VCM پتروشيمي آبادان | شركت پتروشيمي آبادان
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
مطالعات امکانسنجي فني اقتصادي احداث نيروگاه زباله سوز | شركت آرتاويل نيرو بازيافت
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
مطالعات امکانسنجي فني اقتصادي طرح احداث پالايشگاه نفت خام به ظرفيت 15،000 بشکه در روز | شركت پترو پل
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
مطالعات امکانسنجي فني اقتصادي طرح احداث کارخانه توليد کمپرسور در کيش | شرکت پي سپار پرديس
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
مطالعات امکانسنجي فني اقتصادي طرح توليد يکپارچه متانول و آمونياک از گاز طبيعي | شركت ارگ شيمي پارسا
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
مطالعات امکانسنجي فني اقتصادي طرح توليد بنزين الکلي از ميعانات گازي | شركت پترو صنعت صبا
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
مطالعات امکانسنجي فني اقتصادي طرح احداث پالايشگاه نفت خام فوق سنگین به ظرفيت 5،000 بشکه در روز | شركت نفت میامی
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
مطالعات امکانسنجي طرح احداث واحد پلی اتیلن سنگین و سبک خطی به ظرفیت 300 هزار تن در سال در کازرون | پتروشیمی کازرون
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
مطالعات امکانسنجي فني اقتصادي طرح توليد پلی پروپيلن | شركت پتروکیمیای کرون
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادی طرح DTP-PP | گروه صنعتی انتخاب
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
مطالعات امکانسنجی فنی و اقتصادی زنجیره محصولات پایین دست اتیلن و پروپیلن | گروه صنعتی انتخاب
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
فروش و نصب و اجرای سیستم ماهواره مرکزی ساختمان همایش شرکت ملی نفت ایران | شركت ملی نفت ایران
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
داشبورد مدیریت | هلدینگ خلیج فارس
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
داشبورد مدیریت | پتروشیمی بوعلی
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
داشبورد مدیریت | پتروشیمی اروند
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
داشبورد مدیریت | پتروشیمی بندر امام
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
داشبورد مدیریت | پتروشیمی آبادان
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
داشبورد مدیریت | پتروشیمی پارس
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
داشبورد مدیریت | پتروشیمی تندگویان
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
داشبورد مدیریت | پتروشیمی فجر
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
داشبورد مدیریت | پتروشیمی خوزستان
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
داشبورد مدیریت | پتروشیمی کارون
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
داشبورد مدیریت | پتروشیمی مبین
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
داشبورد مدیریت | پتروشیمی پازارگاد
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
داشبورد مدیریت | پتروشیمی نوری
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
مديريت طرح تامين خوراک پالايشگاه بيدبلند2 | شرکت نفت مناطق نفتخیز جنوب
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
مديريت طرح توسعه مراکز رفاهي شرکت ملي نفت ايران | شرکت ملی نفت ایران
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
مديريت طرح معادن مس تفت | شرکت ملی صنایع مس
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد:
طراحی تفصیلی پالایشگاه نفت 200 بشکه ای با استفاده از فرایند هیدروکانورژن (HRH) | پژوهشگاه صنعت نفت
کارفرما:
تاريخ اعطاء قرارداد: