مدیران

مسعود صالحی
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
منصورصالحی
نایب رئیس هیئت مدیره و معاون مالی و اداری
ریحانه نصیری فر
معاونت مهندسی
فرناز امینی
معاونت بازرگانی
رضا احمدی
معاونت پروژه ها
مریم سعادتمند
مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی