چشم انداز، ماموریت واهداف کلی سازمان

چشم انداز

تبدیل شدن به قطبی قدرتمند، مطرح و شناخته شده در سطح کشور و منطقه، سهیم شدن در بهبود اجرای پروژه های نفتی کشور، چشم اندازی است که برسادسازان کیمیا در پیش روی خود می بیند.

ماموریت

ارایه خدمات مهندسی، مشاوره، نظارت بر پروژه ها، مدیریت طرح و تامین اقلام و تجهیزات و نیز اجرای پروژه های در زمینه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، مدیریت کلیه منابع و عوامل در جهت ایجاد مجموعه ای که دارای ملاک های توسعه پایدار و ایجاد اشتغال مولد از طریق سازماندهی شرکت های زیر مجموعه برای دستیابی به اهداف تعریف شده و کوتاه مدت یک ساله و بلند مدت 5 ساله و نهایتا بدست آوردن سهم مناسبی از بازارهای داخلی، منطقه ای و بین المللی از طریق اجرای مناسب پروژه ها در حد استانداردهای بین المللی، به عنوان ماموریت سازمان تعریف شده است.

اهداف

در چارچوب ماموریت فوق، از اهداف سازمان میتوان به شرکت در پروژه ها و تلاش در دستیابی به سهم مناسبی از بازارهای داخلی، منطقه ای و بین المللی از طریق اجرای مناسب پروژه ها در حد استانداردهای بین المللی، افزایش کارآفرینی و نیز تلاش در جهت کاهش هزینه های اجرا و توسعه پروژه ها از طریق مدیریت کلیه منابع و عوامل اشاره کرد. لذا جذب هرچه بیشتر متخصصان، ارایه هرچه بهتر خدمات به منظور تامین رضایت کارفرمایان و همچنین دریافت بازخورد مستمر از صنعت مذکور جهت همسویی با شرایط محیطی، به عنوان ضرورت برساد سازان کیمیا تعریف شده است.

برای دستیابی به اهداف تعریف شده کوتاه مدت یک ساله و بلند مدت 5 ساله و ایجاد رابطه سودمند و بهبود مستمر با مشتریان، کارکنان،سهامداران، دولت و جامعه، بهره برداری از فناوری ها و ابتکارات نوین و بهبود ارزش افزوده با ایجاد یک هلدینگ پایدار و جهانی در سطح منطقه و بین الملل و تلاش برای حضور موفق در بازار داخلی، منطقه ای و بین المللی به عنوان یک سازمان پیشتاز، پویا و قابل انعطاف بودن در تولید اقتصادی بر مبنای سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران مد نظر قرار گرفته است.

جهت گیری های راهبردی (خط مشی)

  • توجه به نیازهای حال و آینده
  • تحلیل و تبیین مستمر تغییرات مدیریتی و حکومتی اتفاق افتاده در اقتصاد
  • ایجاد تسهیلات و ارتباط مستمر، صمیمانه با مشتریان و کارفرمایان
  • توجه به اصل پاسخگویی، مسئولیت های اجتماعی، رقابت سالم و قاعده برد - برد، باید معیار تعامل با ذینفعان قرار گیرد.
  • توجه اصلی و اساسی به نیروی انسانی به عنوان اساسی ترین عامل کسب و کار و از این رو توجه به شایستگی های افراد در انتخاب و به کارگیری و اعطای مسئولیت باید سرلوحه کار قرار گیرد.
  • هلدینگ ضمن پایش تحولات تکنولوژیکی و اقتصادی، بهره مندی از تجربیات موفق و نا موفق، سازمانی یادگیرنده، استراتژی محور و مبتنی بر فناوری اطلاعات خواهد بود.